Generalforsamlingen er over og

Nytt styre er valgt

Det nye styret

Leder: Runar Jacobsen

Nestleder: Torstein Todal

Økonomiansvarlig: Lennart Tennfjord Alnes

HR Ansvarlig: Espen Løge Pedersen